Job Board

Job Board on TKO-äly ry:n tarjoama Helsingin Yliopiston tietojenkäsittely- ja datatieteen opiskelijoille suunnattu sivusto, jossa alan yritykset voivat ilmoittaa avoimista työpaikoista. Sivusto tavoittaa 900 Helsingin Yliopiston opiskelijaa ja välittää ilmoituksia niin TKO-älyn yhteistöykumppaneilta kuin ulkopuolisiltakin yrityksiltä.

Oppimisympäristön kehittäjä

Hakuaika
17.08.2023 17.09.2023

Etsitään pedagogiikasta kiinnostunutta oppimisympäristöjen kehittäjää!

Etsimme Business Finlandin rahoittamaan WELLS Finland -projektiimme määräaikaista pedagogiikasta kiinnostunutta järjestelmäkehittäjää ajanjaksolle syyskuu 2023 – joulukuu 2024 (tai sopimuksen mukaan). Olemme kehittäneet Helsingin yliopistossa digitaalisen hyvinvointia ja työelämätaitoja tukevan hyvinvointikurssin. Projektissa hyvinvointikurssia kehitetään yrityselämään soveltuvaksi kansainvälisille markkinoille.

Palkattavalta henkilöltä edellytetään oma-aloitteista otetta erilaisten verkko- ja mobiilipohjaisten oppimisalustojen etsinnässä, analysoinnissa, käyttöönotossa sekä oppimisympäristön rakentamisessa. Osaamistausta voi olla esim. ohjelmistot, käyttäjäkokemus tai palvelumuotoilu. Tarjoamme mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä, joustavat työajat sekä innostavan ja osaavan tiimin työn tueksi. Työsuhteen aloitus sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.

Lähetä sähköpostilla vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja osaamisestasi. Lisätietoa tehtävästä ja projektista:

Projektinjohtajat:

Henna Asikainen & Nina Katajavuori, henna.asikainen@helsinki.fi & nina.katajavuori@helsinki.fi


We are seeking a skilled system developer with an interest in pedagogy!

For our WELLS Finland project funded by Business Finland, we are looking for a temporary system developer who is also interested in pedagogy, for the period from September 2023 to December 2024. In our project, an online well-being course has been developed at the University of Helsinki. During the project, the well-being course will be adapted for the business world and international markets.

The chosen candidate should have the ability to take initiative in the search, analysis, implementation, and construction of various online and mobile learning platforms, as well as in creating a learning environment. Your expertise background can be, for example, software, user experience, or service design.

We offer engaging and diverse tasks, flexible working hours and the support of an inspiring and skilled team. The starting date of the employment will be determined according to the agreement, preferably as soon as possible.

Please send an informal application via email, where you introduce yourself and outline your expertise. For more information about the position and the project, please contact the project managers:

Henna Asikainen & Nina Katajavuori, henna.asikainen@helsinki.fi & nina.katajavuori@helsinki.fi